787 851 913 biuro@pixent.pl

Na początek należy wspomnieć, że odpowiednią hydroizolację dobiera się do warunków wodno-gruntowych występujących w miejscu, w którym posadowiony jest budynek. Mamy więc do czynienia z takimi rodzajami hydroizolacji: lekka, średnia lub ciężka. Należy wiedzieć, że hydroizolację lekka stosuje się na gruntach, które są wodoprzepuszczalne, na przykład piaski lub żwiry, i na których woda gruntowa nie występuje powyżej głębokości posadowienia. Nie ma zatem wody działającej na ściany fundamentowe pod ciśnieniem hydrostatycznym. W takim przypadku zazwyczaj stosuje się emulsję hydroizolacyjną, którą dwukrotnie nanosi się na ściany. Natomiast należy wiedzieć, że hydroizolację średnią wykonuje się wtedy, kiedy grunty mają niższą wodoprzepuszczalność, czyli są spoiste, na przykład gliniaste, lub jeśli występują wahania poziomu wód gruntowych, czyli parcie wody jest krótkotrwałe. No i pozostała nam hydroizolacja ciężka, która to zabezpiecza fundamenty wtedy, kiedy woda gruntowa stale występuje powyżej głębokości posadowienia. Wówczas wytwarza ona ciśnienie hydrostatyczne działające na elementy podziemne budynku. Dlatego hydroizolacja ciężka musi być nie tylko szczelna, ale także odporna na ciśnienie wywierane przez napór wody.